Nieuwe ouders

Aanmelden en kennismaken

Het team van de school is graag bereid om, op afspraak, belangstellende ouders nader over school te informeren. In de periode voorafgaand aan de vierde verjaardag mogen kleuters tot maximaal tien keer een ochtend of een middag proefdraaien. Oudere kinderen die bijv. door een verhuizing of om een andere reden onze school willen bezoeken, krijgen met hun ouders of verzorgers ook de gelegenheid voor een nadere kennismaking. Een bezoek onder schooltijd geeft een goede indruk van het functioneren van de school. Voor vragen of opmerkingen kunt u bij de schoolleiding terecht.

Alle kinderen kunnen aangemeld worden bij onze school. Voor aanmelding van uw kind kunt u contact opnemen met de directeur van de school.
We ontvangen u graag voor een eerste kennismakingsgesprek en u krijgt een rondleiding door de school. Wilt u vervolgens overgaan tot aanmelden van uw kind dan zien we deze schriftelijke aanmelding graag uiterlijk op de leeftijd van 3 jaar en 8 maanden tegemoet. Dit geeft ons de tijd om samen met u te kijken of uw kind zonder aanvullende informatie geplaatst kan worden op school. Mocht dat het geval zijn dan schrijven we uw kind in en krijgt u een melding van inschrijving van ons.

Aanmelden van nieuwe leerlingen met een ondersteuningsvraag

Geeft u in uw schriftelijke aanmelding aan dat uw kind een ondersteuningsvraag heeft, dan onderzoekt de school welke ondersteuning uw kind nodig heeft. Hierbij gebruiken we vooral uw informatie om de begeleiding van uw kind vast te stellen. Daarom is het belangrijk om zelf duidelijk aan te geven dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft. We nodigen u uit om een vervolggesprek met ons aan te gaan.
Hierna krijgt de school 6 tot 10 weken de tijd om te onderzoeken welke vorm van extra ondersteuning nodig is voor uw kind en of deze ondersteuning door de school zelf geboden kan worden. De school schakelt vervolgens het Zorg Advies Team in voor de beoordeling van het dossier, de advisering over de plaatsing en/of de besluitvorming over het ondersteuningstraject.

Als blijkt dat de school de zorg, eventueel met extra ondersteuning vanuit het expertisecentrum zelf kan bieden, gaan we over tot inschrijving van uw kind. U krijgt een melding van inschrijving van ons.

Wat gebeurt er als uw kind niet plaatsbaar is op onze school?

Lukt het niet om uw kind te plaatsen bij ons op school dan gaan we, in overleg met u als ouders, op zoek naar een passende school. Het bestuur heeft hierin een zorgplicht.

In de bijlage vindt u onze "Visie op de ondersteuning"