Schoolgids 2023-2024

De schoolgids geeft een zo volledig mogelijk overzicht van alles wat deze school tot OBS Op 'e Dobbe maakt.

In de schoolgids vindt u de informatie over o.a. de visie, de doelstellingen en de organisatie van de school. In de kalender staan gegevens die jaarlijks kunnen wijzigen, zoals bijvoorbeeld het team, de vakanties, gymrooster en de leden van de OR en MR.