Team

De groepsindeling voor het schooljaar 2021-2022 ziet er als volgt uit:

Groep 1/2             - Elisah van Noort en Dirkje Sijtema
Groep 3/4/5         - Lisa Vleeschhouwer
Groep 6/7/8         - Anne Joren Buwalda en Yt Lettinga
Onderwijsassistenten - Rianne Krol en Berber van der Veen
 

Directeur               - Corina Hilbers
Intern begeleider - Sytske Nicolay, i.v.m. tijdelijke detachering vervangen door Corina Hilbers

HVO-docent                                   - Annigje Dijkstra
Veiligheids- en pestcoördinator -  Corina Hilbers
Vertrouwenspersoon                    - Yt Lettinga en Corina Hilbers

Vakleerkracht gym                         - Remco Kooistra

Vakleerkracht muziek                    - Sake Hijlkema

Corina Hilbers

Directeur

Meer info

Lisa Vleeschhouwer

Groep 3, 4 en 5

Meer info

Rianne Krol

Onderwijsassistent

Meer info

Dirkje Sytema

Groep 1 en 2

Anne Joren Buwalda

Groep 6, 7 en 8

Meer info

vacature

intern begeleider

Yt Lettinga

Groep 6, 7 en 8

Meer info

Elisah van Noort

Groep 1-2

Meer info