Visie en missie

 Op 'e Dobbe: Waar kind zijn een kwaliteit is!

 

Wij geloven in onderwijs waarin kinderen kind mogen zijn. Onderwijs waarin ze nieuwsgierig mogen zijn, zich op hun eigen manier kunnen ontwikkelen en verbinden aan de mensen om hen heen. Wij geloven in een wereld waarin mensen kinderlijk enthousiast zijn en die kwaliteit gebruiken in hun werk en ieder ander facet van hun leven.

Dus beloven we aan de kinderen dat ze kind zijn. Dat ze, in kinderlijke nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang, zichzelf ontwikkelen tot een volwassene die kinderlijk enthousiast is gebleven. Dat ze ontdekken en verbinden, zoals een kind dat kan, zelfs als ze volwassen zijn. Zij brengen energie en laten mensen spelen.

Wat we altijd doen is hen voorbereiden op deelname in het voortgezet onderwijs en een zelfstandige plek in de maatschappij. Daar zijn we een school voor.

Wat ons bijzonder maakt is dat we in alles ontdekkend,  gehecht en spetterend zijn!