Oudervereniging

De ouderraad is een vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van Op 'e Dobbe en vormt de schakel tussen leerkrachten en ouders. De leden van de OR helpen bij de organisatie en praktische uitvoering van allerlei activiteiten, zoals ouderavonden, uitstapjes en de organisatie van feestelijkheden. Geregeld vragen zij aanvullende hulp bij de werkzaamheden.

De OR vergadert een aantal keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en voor alle ouders toegankelijk.

Ouderraad 2022-2023


Nelly Groenveld-Hoogland
Sippie Tadema (voorzitter)

Marjolein Mulder

Ineke Rienks


Vanuit het team: Elisah van Noort