Klachtenregeling

Ook op OBS Op 'e Dobbe kan het voorkomen dat u het ergens niet mee eens bent. Een open gesprek is dan de eerste stap en geeft vaak al veel duidelijkheid. U kunt hiervoor terecht bij de leerkracht van uw kind(eren) en samen kan er gezocht worden naar een goede oplossing. U kunt uw vragen, problemen, klachten over onderwijs, de aanpak van uw kinderen of andere zaken ook voorleggen aan de directeur. Ook dan volgt er een open gesprek waarin u uw zorgen kunt delen en we samen op zoek gaan naar een goede oplossing.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop een probleem of klacht wordt opgepakt, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de school of met een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Ook als u behoefte heeft aan een gesprek met iemand die niet direct betrokken is met de school, kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon.

Wanneer de vertrouwenspersoon tot de conclusie komt dat een onderlinge oplossing niet mogelijk is, helpt de vertrouwenspersoon bij het indienen van een klacht bij het bevoegd gezag of de Landelijke klachtencommissie.

Vertrouwenspersoon voor ouders en leerlingen

Mw. Zwaantje Hiemstra  
Telefoon: 06-30479921
Mail:  z.hiemstra@cedin.nl

Vertrouwenspersoon voor voor medewerkers Elan Onderwijsgroep
Dhr. Peter de Jong
Telefoon: 06-10766798
Mail: info@gimd.nl

Mw. Marianne Kokshoorn
Telefoon:  088-2299855 of 06-31649098
Mail: m.kokshoorn@ggdfryslan.nl

Leerplicht
Leerplicht wordt uitgevoerd door de sector onderwijs van de gemeente Noard East Friesland

Telefoon Maandag t/m donderdag bereikbaar van  8.30 - 16.30 uur en op vrijdag van 8.30 - 12.00 uur op telefoonnummer (0519) 29 88 88. E-mail U kunt ook een e-mail sturen naar  leerplicht@noardeast-fryslan.nl.

Indienen van klachten

Het Bevoegd gezag
Elan Onderwijsgroep
P. Jurjensstrjitte 8 9051BS Stiens
Tel: 058-2539580
E-mail: info@elanowg.nl
Website: www.elanowg.nl

Landelijke klachtencommissie
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Tel: 030-2809590
Website: www.onderwijsgeschillen.nl