Ziek melden

Bij ziekte of afwezigheid van uw kind(eren) verzoeken wij u om dit voor 8.15 uur te melden. 

OBS Op 'e Dobbe  T: 0518 - 431700

Mocht uw kind een besmettelijke ziekte hebben, dan horen wij dit graag zodat wij de eventueel nodige actie kunnen ondernemen.

Wij stellen het zeer op prijs als u probeert om bezoek aan de (tand)arts zoveel mogelijk na schooltijd te plannen, zodat uw kind zo weinig mogelijk leerstof zal missen.