Ouderbetrokkenheid

Door de de extra hulp van u als ouders kunnen we meer en leuke activiteiten organiseren. Daarom doen we bij verschillende activiteiten een beroep op u. Bijvoorbeeld bij het organiseren van knutselactiviteiten, begeleiding en vervoer bij voorstellingen, evenementen en schoolreisjes. Doet u mee?

Voor sommige activiteiten is uw hulp echt noodzakelijk. Het team, de ouderraad en de MR stelt uw hulp dan ook erg op prijs!